Privacy Verklaring

PRIVACY EN GEGEVENSVERWERKING

AVG WETGEVING

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens moeten beter beschermd worden en bedrijven moeten een helder inzicht geven in hoe persoonsgegevens gebruikt worden. Hieronder, in onze privacyverklaring kun je lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

PRIVACYVERKLARING

Onderstaand privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met House of Ambition bv.

 

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat House of Ambition bv in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. House of Ambition bv gebruikt uw persoonsgegevens voor o.a.:

 • De uitvoering van diensten, overeenkomsten, administratie en transacties

 • Relatiebeheer

 • Product- en dienstontwikkeling

 • Het bepalen van strategie en beleid

 • Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot House of Ambition bv, haar relaties en haar medewerkers.

   

Opgeslagen gegevens

Gegevens die House of Ambition bv kan opslaan zijn o.a.

 • Bedrijfsnaam en/of Persoonsnaam

 • Adresgegevens (straat, postcode, plaats, land)

 • KvK nummer en/of BTW nummer

 • Geslacht

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • IP-adres

 • Overige gegevens die u zelf aan ons verstrekt.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website of in e-mailwisseling om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een 'account', om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

House of Ambition bv heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

 

Termijn van bewaren

House of Ambition bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is om u van dienst te kunnen zijn bij het type contact dat u heeft aangegeven.

 

Gegevensbeveiliging

House of Ambition bv maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

 

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

 

Links naar andere websites

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. House of Ambition bv is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van House of Ambition bv vallen.

 

Inzage

U mag House of Ambition bv vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u House of Ambition bv verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier.

Contact

Ambitie realiseren?

Wat je ambitie ook is
Wij staan voor je klaar